Keo Silicon Đa Năng PU-5M màu đen

Bề ngoài Màu đen
Độ giãn dài 620%
Mất thời gian rảnh rỗi (phút)

GB / T 13477.5

20-30
Độ cứng của bờ A 40
Tỷ lệ phục hồi đàn hồi %

GB / T 13477.10

≥ 90