Keo Đa Năng PU-5M màu ghi

Bề ngoài Màu ghi
Độ giãn dài 620%
Thời gian rảnh rỗi

GB / T 13477.5

15-20 (phút)
Độ cứng của bờ A 40
Tỷ lệ phục hồi đàn hồi

GB / T 13477.10

≥ 90%