Keo Đa Năng PU-5M màu trắng sữa

Bề ngoài Màu trắng sữa
Độ giãn dài 620%
Thời gian rảnh rỗi

GB / T 13477.5

15- 20 phút
Độ cứng của bờ A 40
Tỷ lệ khôi phục đàn hồi

GB / T 13477.10

≥ 90%